MENU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Tập Đoàn Địa Ốc An Nông Land là doanh nghiệp được biết đến từ sự đầu tư thành công các dự án An Nông 1, An Nông 3, An Nông 5 & An Nông 6, …cùng một số các dự án khác đang triển khai.


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN AN NÔNG LAND

+ Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội
+ Nâng cấp khu vực đô thị cũ; phát triển khu vực đô thị mới
+ Cải thiện môi trường sinh thái, xây dựng đô thị văn minh hiện đại

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

AN PHÚC GROUP

DỰ ÁN NỔI BẬT